SmartMass

SmartMass är ett digitalt beräkningsverktyg som bidrar till en mer klimatneutral byggprocess och minimerar mängden massor som körs till deponi.

Vill du minska dina kostnader för masshantering och bidra till en klimatneutral byggprocess?

Testa SmartMass

Varför SmartMass?

SmartMass löser många utmaningar inom byggbranschen och bidrar till att:

  • Hantera massor som en tillgång i stället för ett bekymmer.
  • Genomföra projekt snabbt, billigt och samtidigt reducera CO2-utsläpp.
  • Underlätta dialog med myndighet där argument baseras på kvantitativa siffror gällande reduktion av CO2 och därmed kostnad p.g.a. alternativa masshanteringsstrategier.
  • Ta fram underlag på ett enkelt sätt via ett användarvänligt verktyg. Tillgängliga verktyg som finns är idag för omfattande och komplicerade.

SmartMass är ett digitalt beräkningsverktyg för en optimerad masshantering i byggbranschen

SmartMass beräknar möjliga reduceringar av CO₂-utsläpp och kostnader i kronor så att du enkelt kan jämföra olika alternativa scenarios som matchar just dina behov och utmaningar för en mer hållbar masshantering.

Beräkningarna av koldioxidutsläpp och kostnader är indelat i kategorierna  transporter, arbetsmaskiner och inköpt material. Resultatet blir förslag på hur du kan hantera stora massor på det mest ekonomiska och klimatsmarta sättet.

Smart och hållbar masshantering

SmartMass är användarvänligt och möjliggör snabba, enkla och kostnadseffektiva anläggningsprojekt anpassade efter dina unika behov och utmaningar kopplat till masshantering.

Kontakta oss

Målet med SmartMass är att bidra till en klimatneutral byggprocess till år 2045.