SmartMass

SmartMass är en digitalt tjänst som bidrar till en mer klimatneutral byggprocess och minimerar mängden massor som körs till deponi.

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp (Statens offentliga utredningar, 2023). En stor del av dessa klimatutsläpp beror på att det inom branschen omsätts och transporteras stora mängder jord- och bergmassor, samt att det åtgår stora mängder konstruktionsmaterial vid exempelvis byggnation av infrastruktur och byggnader.

Vi ser att kraven på reduktion av koldioxid ökar snabbt! Redan till 2030 skall den minskat med inte mindre än 60% jämfört med 2015. Är du redo, gör du allt du kan för att uppnå målen och är du säker på att du gör rätt saker?

Minska både kostnaderna och miljöpåverkan för masshantering tack vare SmartMass

Läs mer om SmartMass

Att se och visualisera alternativ för hantering av jordmassor är något som är svårt att göra gällande massahantering vilket leder till att det ofta inte görs och därmed uteblir förbättringar och optimering för projekten.

Tack vare SmartMass unika beräkningar som vi utvecklat tillsammans med våra kunder har vi påvisat hur alternativa scenarier kan leda till stora kostnadsbesparingar och kraftigt reducerad miljöpåverkan. Steg för steg för att uppnå de nya kraven som kommer. 

Verkliga resultat

Projekt där man tagit hjälp av SmartMass-teamet visar enastående resultat. Grafen bred vid på visade i ett projekt att det är möjligt att reducera 55% miljöpåverkan och minska kostnaderna med 60%. Grafen visar tydlig hur två olika scenarier påverkar projektet kostnader och utsläpp.

Läs mer om SmartMass

SmartMass

SmartMass löser många utmaningar inom byggbranschen och bidrar till att:

  • Hantera massor som en tillgång i stället för ett bekymmer.
  • Genomföra projekt snabbt, billigt och samtidigt reducera CO2-utsläpp.
  • Underlätta dialog med myndighet där argument baseras på kvantitativa siffror gällande reduktion av CO2 och därmed kostnad tackvare alternativa masshanteringsstrategier.
  • Ta fram underlag på ett enkelt sätt för effektivare tillämpning i projekten

Målet med SmartMass är att bidra till en klimatneutral byggprocess till år 2045.