Användningsområden

SmartMass passar för olika projekt inom byggbranschen där man eftersträvar en mer klimatneutral och ekonomisk masshanteringsprocess. Verktyget kan användas i olika delar av byggprocessen och hjälper till att planera masshantering och jämföra alternativ.

Så här går det till

  1. Projektspecifik data för ett eller flera scenarier matas in i SmartMass.
  2. SmartMass beräknar klimatpåverkan och kostnad och redovisar en jämförelse mellan de alternativ som matats in.
  3. Olika åtgärder och tillvägagångssätt för smart masshantering testas och effekterna av dessa redovisas i realtid.
  4. De åtgärder med bäst effekt i projektet kan sparas och exporteras i en rapport där resultat och specificerade åtgärder beskrivs.

Är du intresserad av att skapa en hållbar byggprocess?

Kontakta oss