Om SmartMass

SmartMass är ett digitalt beräkningsverktyg för en optimerad masshantering i bygg- och anläggningsbranschen. Med hjälp av verktyget kan du enkelt jämföra olika alternativa scenarier som matchar dina behov och utmaningar för en mer hållbar masshantering.

SmartMass är ett projekt som fått finansiering inom ramen för Tyréns innovationsprogram för att utveckla ett digitalt beräkningsverktyg som ska bidra till att uppnå en mer klimatneutral byggprocess och minimera mängden massor som körs till deponi. SmartMass tydliggör de positiva effekterna av en smart masshantering och hjälper till att generera och välja det bästa alternativet utifrån klimat- och kostnadsperspektiv.

Klimatsmart och kostnadseffektivt

SmartMass beräknar möjliga reduceringar av CO₂-utsläpp och kostnader i kronor så att du enkelt kan jämföra olika alternativa masshanteringsscenarier samt implementera olika åtgärder för att ytterligare reducera klimatpåverkan. Beräkningarna av koldioxidutsläpp och kostnader är indelat i kategorierna transporter, arbetsmaskiner och inköpt material. Resultatet blir förslag på hur du kan hantera massor på det mest ekonomiska och klimatsmarta sättet. 

Användarvänligt verktyg

Våra ledord är att SmartMass ska vara användarvänligt och enkelt att förstå, och fungera även i mindre projekt där man eftersträvar en mer klimatneutral masshanteringsprocess.

 

Är du intresserad av SmartMass?

Kontakta oss